V KONKURS WIEDZY PATRIOTYCZNEJ O ROMANIE DMOWSKIM

Już po raz piąty społeczna, oddolna inicjatywa zakończyła się dowartościowaniem młodych, myślących ludzi, którzy pochylili się nad arcyciekawą myślą Dmowskiego : "Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to co jest w nim marne."

Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski, która we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana , była organizatorem konkursu, otworzył uroczystość. Przypomniał, że celem konkursu jest promocja postaw patriotycznych wśród młodzieży, popularyzacja historii Polski w szkołach, jak również chęć przypomnienia postaci jednego z najwybitniejszych polskich mężów stanu – Romana Dmowskiego. Przypomniał słowa Ojca polskiej niepodległości, który zachęcał, by “kształcić odwagę do życia samodzielnego, energię, rzutkość, inicjatywę, żeby wyrabiać ludzi uczciwie umiejących brać z życia co im się należy, a nie czekających aż im będzie dane”. Taka postawa powinna być dominująca w młodym pokoleniu, które ma szanse poprzez studiowanie dzieł Dmowskiego wyrobić w sobie takie odważne, otwarte podejście do życia. Być dumnym z Polski, ale też umieć krytykować to, co było miałkie, błędne, tak by móc uczyć się na błędach, czerpać z historii wiedzę i realnie patrzeć na otoczenie.

Pięknie o idei Dmowskiego, o konieczności czerpania z Jego skarbnicy mówiła Pani Barbara Bojaryn, dyrektor IPN w Białymstoku. Stwierdziła, że takie książki jak „Myśli nowoczesnego Polaka”, powinny być podstawą w wychowaniu młodzieży. Pomysłu pogratulowała przedstawicielka Kuratorium Oświaty, która obiecała dalszą współpracę oraz trafienie z przesłaniem Konkursu do nauczycieli. Z kolei Romuald Gumienniak, przewodniczący Civitas Christiana w Białymstoku, zwrócił się do młodzieży, gratulując determinacji i aktywnego korzystania ze skarbnicy Idei Dmowskiego.

UHONOROWANIE LAURETÓW

I Miejsce - Przemysław Stolarski – II LO w Białymstoku
II miejsce – Mariusz Urbanowicz I LO w Suwałkach,
Wyróżnienie: Kamil Siennicki LO WSAP w Białymstoku, Paweł Pietrowcew II LO w Białymstoku, Mateusz Jóźwiak Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku

PODZIĘKOWANIA

Podziękowano wszystkim, którzy popierali i wspierali Konkurs. Tym bardziej, że organizatorzy nie zabiegali specjalnie o takie wsparcie. Trafiliśmy do tych, którym zależało …, tym mocniejsze podziękowania. Podzieliliśmy sojuszników na kilka kategorii:
NAUKA - prof. Wojciechowi Szleszyńskiemu, prof. Tadeuszowi Snopko, dr Iwonie Woronieckiej z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Tadeuszowi Skoczkowi i Janowi Engelgardowi z Muzeum Niepodległości w Warszawie, Przemysławowi Piaście z Fundacji Narodowej im Romana Dmowskiego.
DUCH - Abp x. Edwardowi Ozorowskiemu Metropolicie Białostockiemu, x dr Tadeuszowi Kasabule dyrektorowi Archiwum Archidiecezjalnemu, x Grzegorzowi Śniadochowi z Instytutu Dobrego Pasterza, Ojcu Feliksowi Kubiczowi ze zgromadzenia księży werbistów oraz s. Emanueli Mariannie Szefeldyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św.Rodziny.
EDUKACJA - Paniom kurator Wiesławie Ćwiklińskiej i Jadwidze Szczypiń, Markowi Brzozowskiemu, nauczycielowi historii oraz dr Tomaszowi Madrasowi, radnemu i naukowcowi.
SAMORZĄD - zastępcy prezydenta Białegostoku Adamowi Polińskiemu, Waldemarowi Pawłowskiemu, Józefowi Zajkowskiemu, wójtowi gminy Sokoły.
WIEDZA - Barbarze Bojaryn Kazberuk, z IPN, prof. Janowi Żarynowi
WSPARCIE- inż Antoniemu Stolarskiemu z firmy Samasz, Wojciechowi Strzałkowskiemu przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok, Krzysztofowi Czyrskiemu z firmy SOLT , Mirosławowi Kiszko z Hokus Pokus oraz Bartłomiejowi Bezubikowiz firmy Biaform.
POMOC ORGANIZACYJNA - Adamowi Andruszkiewiczowi obecnie posłowi na Sejm RP, Marcinowi Zabłudowski – prezesowi i całej Młodzieży Wszechpolskiej; Tomaszowi Filipowiczowi z CivitasChristiana z Romualdem Gumienniakiem i Bogusławą Wenclaw.
MEDIA - Sylwestrowi Chruszczowi, posłowi i redaktorowi Myśl.pl,

Gościem specjalnym był prof. Jan Żaryn, senator RP, redaktor naczelny w Sieci Historii i naukowiec UKSW, który otwierał 1 edycję konkursu, pięć lat temu. Wygłosił referat pt. Dmowski – realista, z dużym zainteresowaniem wysłuchanym przez obecnych na spotkaniu.
Nagranie wykładu:
https://www.youtube.com/watch?v=U7LKntdpIzA